แผ่นที่ภาษาไทย

โครงการ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมบ้างแล้ว 8 น. ถึง 22 น. แต่ก็ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ

ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำปิงตามที่อยู่

สำนักงาน 99/1 หมู่ 6 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ รหัส 50100

โทร 053-448711 มือถือ 080-1279006

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com

กลับหน้าหลัก / English