เมืองคานส์ 2 เมืองไทย


  Home
Member
    Register
     Memberlist
Products
     Handmade
     Budda Amulets
 Contact us
Product Recommend!!

Luang Pu Wan
Sujinno

Pra Kruba Srivichai

The garuda frame


The golden pumpkin
cabinet

 

นโยบายโครงการ/การเชื่อมความสัมพันธ์/ของที่ระลึกโครงการ/ติดต่ดกับเรา

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

The museum of the wooden antique
likewise person of worship in Thailand 
  The museum of the wooden antique likewise person of worship in Thailand.This project want to lead to the commercial and quide for tourist to visit our Thai traditional culture in our manufactures sculptures and works of art. Not only that we want to preserve our traditional culture by teach new generation person to create new products by blend traditional and modern idea. To keep the history from the past to the future and forever. And we want to branch many members to join with us. Let's come to see The new center of commercial and travel.

 

ชมภาพยนตร์เรื่อง เทเวศร์เมืองในฝัน ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์


ชมภาพยนตร์เรื่อง เชียงใหม่สองแลนด์ ดินแดนเมืองท่องเที่ยว

 นวนิยาย

King
Phra Phutthayotfa
(Rama I)King Bhumibol
Adulyadej
(Rama IX)นวนิยาย

King
Chulalongkorn
(Rama V)

 


Her Royal Highness Somdej
Phra Sri Nakarindra
Baromraj Chonniนวนิยาย

Luang Phu Warn
Sujinnoนวนิยาย

Pra Kruba Srivichai

 
 นวนิยาย

Somdej Puttajarn
To
Promarungseนวนิยาย

Luangpo Kasem
Kemagoนวินิยาย

Luangpo Ngern

 
Show only not for sale

ชมภาพยนตร์เรื่อง มสธ เขียวทองชลมารค 2555

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ภาพยนตร์ทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีลูกหลาน ที่อยากจะให้ลูกหลานของตนเองเรียนหรือศึกษามีความก้าวหน้าหาความรู้ จึงดูภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เป็นตัวอย่างได้ดีมากๆ และเอาเยื่องอย่างได้

ชมภาพยนตร์เรื่อง เวลาสำหรับขาย

กำกับการแสดงโดย กิติ ทองเปรม แสดงโดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

 

 The Thaimuseumworld is the museum and the
shopping place! We have many kind of wooden antique.
The special is the wooden carving likewise the persons of
worship in Thailand. And we create many antique
menufactures , art objects , and sculptures from our
Thai idea and we create by ourselves. You can register
to our membership by give us your name/company
website's name , e-mail , telephone number


Click here to register


 
   
AmazingCounters.com
 

www.Songlandworld.com
song@songlandworld.com

son_gland_1@hotmail.com
99/1  M.6  T.Padad  A.Mueng  Chaingmai 50100  Tel. 053-448711 Telephon 080-1279006