อั้ลบั้มเพลง ครูบาศรีวิชัย

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

เป็นผลงานที่เผยแพร่บุคลากรไทยออกไปทั่วโลก

ตามอย่างของผู้ที่จุดประกายสร้าง โครงการ เมืองคานส์ 2 เมืองไทย

และ โครงการ ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย ที่เป็นทางเดินให้คนไทยขึ้นไปสู่ระดับโลก

อย่างแท้จริงและมีผลงานให้เห็นอย่างเด่นชัด จึงเป็นเรื่องที่เผยแพร่และให้ได้มา

ซึ่งศิลปและวัฒนธรรมประเพณีน้อบน้อมคาราวะถึงผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

และรับการสืบทอด โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ และก็นำมาถ่ายทอดต่อไป โดย

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ต่อไปยังตลาดโลกระดับโลก เป็นบรรทัดฐานสังคมไทยต่อไป

สั่งซื้อได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบิ๊กซีหางดง เชียงใหม่

บัญชีเลขที่ 787-0-06848-9

รหัสสาขา 787

ชื่อบัญชี นายอุทัย เต๋จ๊ะ

สำนักงาน 99/1 หูม่ 6 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ รหัส 50100

โทร 053-448711 มือถือ 080-1279006

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com

กลับหน้าหลัก / English