เทคโนโลยี
กลับหน้าหลัก

การวิ่งเต้นนำ ดาวเทียม และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ชั้นสุงเข้าโครงการ

1. สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

2. ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย

3. เมืองคานส์ 2 เมืองไทย

4. กองทุน เสมาเสก 2 เมืองไทย

ของ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

เป็นผลดีต่อข้อมูลข่าวสารต่อประเทศชาติ และไม่ให้น้อยหน้าประเทศอื่น

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าไปด้วยที่ทันโลกก้าวหน้าได้ทุกวันนี้

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

จึงต้องพยายามขับเคลื่อนอย่างเป็นเต็มที่ในระบบนี้ และต้องขอบคุณแรงเชียร์จาก

ประชาชนชาวไทยทุกๆคน

เป็นสะพานให้เด็กยุคใหม่จึงต้องวิ่งเต้น

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทันโลกโลกานำพาสู่ระดับโลก

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com