ศูนย์รวมน้ำใจ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

ภาพถ่ายที่จะเข้าผลงานเพลง ครูบาศรีวิชัย

การที่ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ขายโครงการ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

ก็เพื่อเป็นศูนย์รวมน้ำใจของคนไทยและเป็นโครงการระดับโลกสำหรับชาวไทย และตั้งศูนย์รวมน้ำใจคนไทยขึ้นมา

เพื่อช่วยเหลิอคนไทยจิปาถะขึ้นมาที่อยู่กระจัดกระจายทั่วโลก

การที่ ศิิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ศึกษาด้าน มหาอำนาจทางการเมืองโลก และ สังคมโลก

ก็เป็นผลประโยชน์ของชาวไทยก็คือรู้ดีกว่าไม่รู้ และจะมีเสรีภาพทางด้านมนุษย์สัมพันธภาพโลกอันกว้างไกลเชิงสมาน

ฉันท์สามัคคีระหว่างโลกพัฒนาการ ก็คงปล่อยโอกาสที่ดีงามพลาดไปไม่ได้อย่างแน่นอน

ไทยพึ่งไทยน้ำใจไทยในระดับสากลโลก

Top Artist Of The World Mr. Song Puntray

ขวัญใจชาวไทย

1. การทำเพลงเข้าโครงการ

2. การทำภาพยนตร์เข้าโครงการ

3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเข้าโครงการ

4. โครงการที่เป็นระดับโลกเข้าโครงการ

5. ทางเราเตรียมจัดหานักกฏหมายเข้าโครงการ

6. ทางเราเข้าสู่การศึกษามหาอำนาจทางการเมืองโลกและสังคมโลก

เครือข่ายที่มีเป้าหมายสร้าง สองแลนด์

1. สองแลนด์ สหรัฐอเมริกา

2. สองแลนด์ ยุโรปอังกฤษ

3. สองแลนด์ จีนแผ่นดินใหญ่

4. และต่อๆไปที่เราว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวไทย

ติดต่อเข้ามาได้ 24 ชั่วโมงทั่วโลกทางอีเมล์เว็บไซต์ข้างร่าง

สำนักงาน สองแลนด์ ไทยแลนด์

99/1 หมู่ 6 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ รหัส 50100

โทร 053-448711 มือถือ 080-1279006

อีเมล์ song@songlandworld.com

www.Songlandworld.com

กลับหน้าหลัก