สองแลนด์เวิลด์ สหรัฐ อเมริกา USA

  Home
 Member 
      Register 
      Memberlist 
 Products 
      Handmade 
      Budda Amulets
 Contact us
Product Recommend!!

Luang Pu Wan
Sujinno

Pra Kruba Srivichai

The garuda frame


The golden pumpkin
cabinet

1. สหรัฐ อเมริกา

2. อังกฤษ ยุโรป


 [ Thai / English]    

สองแลนด์ เครือข่ายต่างประเทศ

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

The museum of the wooden antique
likewise person of worship in Thailand 
  The museum of the wooden antique likewise person of worship in Thailand.This project want to lead to the commercial and quide for tourist to visit our Thai traditional culture in our manufactures sculptures and works of art. Not only that we want to preserve our traditional culture by teach new generation person to create new products by blend traditional and modern idea. To keep the history from the past to the future and forever. And we want to branch many members to join with us. Let's come to see The new center of commercial and travel.

 

การสร้างเครือข่ายต่างประเทศเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับเพื่อนเก่าแก่ที่มีมานมนาน และพัฒนาการเป็นประตูทางการค้าและการท่องเที่ยวต่อๆไป.... สองแลนด์เวิลด์ การสร้างเครือข่ายต่างประเทศเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวเปิดประตูทางการค้า 4 ทวีปโลกมาในประเทศไทย


King
Phra Phutthayotfa
(Rama I)


King Bhumibol
Adulyadej
(Rama IX)


King
Chulalongkorn
(Rama V)
 


Her Royal Highness Somdej
Phra Sri Nakarindra
Baromraj Chonni


Luang Phu Warn
Sujinno


Pra Kruba Srivichai
 
 


Somdej Puttajarn
To
Promarungse


Luangpo Kasem
Kemago


Luangpo Ngern
 
Show only not for sale
 

ทางเราเข้า สหรัฐ อเมริกา ในครั้งนี้ทางเราเปิดให้เป็นศักยภาพการลงทุนร่วมทุนไทยกับสหรัฐอเมริกาด้วยเป็นแหล่งทางการเงินการลงทุนที่สุงมากและมูลค่าของโครงการตีเป็นเงินดอลล่าที่วัดเป็นค่า GDP ได้ทั่วโลกรู้มูลค่าของโครงการสุงสุดของโครงการ สองแลนด์เวิลด์ ได้ชัดเจน

The Thaimuseumworld is the museum and the
shopping place! We have many kind of wooden antique.
The special is the wooden carving likewise the persons of
worship in Thailand. And we create many antique
menufactures , art objects , and sculptures from our
Thai idea and we create by ourselves. You can register
to our membership by give us your name/company
website's name , e-mail , telephone number


Click here to register


 
   
 

สองแลนด์ เครือข่ายต่างประเทศ

www.Songlandworld.com
song@songlandworld.com

son_gland_1@hotmail.com
99/1  M.6  T.Padad  A.Mueng  Chaingmai 50100  

OfficeTel. 053-448711 Telaphone 080-1279006