บัตรเข้าชม คอนเสิต์รแปรรูประดมทุน สร้างเครือข่ายสาขา

1. สองแลนด์ เมืองมหาสนุก สหรัฐอเมริกา

2. สองแลนด์ เมืองมหาสนุก อังกฤษยุโรป

3. และการพิจารณาของแต่ละประเทศที่ทางเราเห็นว่าสมควรสร้าง

นตอนนี้ทางเตรียมพร้อมที่จะเปิดที่ เชียงใหม่และกรุงเทพ

และถ้ามีคนมาดูแลเพิ่มเติมก็จะเปิดไปเรื่อยๆ

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

ข้างร่างเป็นทางด้านหลัง ท่านจะำได้จดรายชื่อเอาไว้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ทางด้านการตลาดระดับโลก

ที่ท่านจะได้โชว์และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของท่านเอง ภายในเครือข่ายสาขา

ติดต่อสั่งจองร่วงหน้าโดยยังไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อการประเมินผลทาง

99/1 หมู่ 6 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ รหัส 50100

โทร 053-448711 มือถือ 080-1279006

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com

กลับหน้าหลัก