การตั้ง ศูนย์ ของ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ มีบทบาทต่อสังคมเศรษฐกิจค่าินิืยมและพัฒนาฝีมือ

ทุกอย่างมีการวิจัยผสมผสานไปด้วยสมเหตุสมผลซึ่งให้ได้มาซึ่งความเจริญและความก้าวหน้า

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

เป็นเชื้อสายชาติไทยโดยกำเนิดก็คงอยากเห็นสังคมชาติของตนเองมีความเจริญก้าวหน้า

จึงได้พูดถึงเรื่องการตั้ง ศูนย์ วัดประมาณค่านิยมต่อระบบสังคมเศรษฐกิจและความก้าวหน้า

มีการตั้งฐานการวัดประมาณค่าโดยมีการประเมินเป็นขั้นๆออกสู่สังคมโลกก้าวหน้าใบนี้

Top Art of The World Mr Song Puntray

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

โครงการเข้าสู่ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของไทย

จึงเป็นเรื่องของระบบสังคมเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าก็ตามมา และประมาณต้นปีหน้า

2556 ก็จะมีการวิ่งเต้นนำผลงานของตนเองที่มีอยู่ ขึ้นสู่ดาวเทียม

เพื่อเผยแพร่ออกไปทั่วโลกอีกครั้ง หลังจากวิ่งเต้นมาแล้ว 2 ครั้ง

ในตอนนี้เร่งสร้างผลงานอย่างเต็มที่ให้เต็มรูปแบบ

ก็ขอได้นับแรงใจน้ำใจจากชาวไทยทุกๆคน

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com