www.Songlandworld.com

สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

ยินดีต้อนรับเข้าสหน้าู่พฤษาชาติ

English
Thai
ติดต่อ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

 

narai51

โลโก้ พระนารายณ์ทรงครุญ

ประจำโครงการ

สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

ยินดีต้องรับเข้าสู่โครงการและผลิตภัณฑ์

1. สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

ดอกเอื้อมห้อยกำแพงในโครงการ สองแลนด

ดอกเอื้อมที่ติดตันไม้ในโครงการ สองแลนด

2. ค่ายเพลง สองแลนด

Album Song English

ค่ายเพลง สองแลนด์ ทุกๆอั้ลบั้มของ

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ทำเพลงขึ้นมา

เพื่อหาทุนสั่งซื้อไม้สักทองมาจากต่างประเทศเป็นจำนวน

มากสร้างมรดกโลกอันล้ำค่าอยู่คู่บ้านคู่เมืองต่อๆไป

และวัตถุดิบต่างๆที่นำมาทำการประดิษฐ์ในโครงการต่างๆ

ของ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ที่จัดแสดงโชว์

โด่งดังออกไปทั่วโลกในขนาดนี้....

และจะไม่หยุดทำต่อไปเรื่อยๆ..

1. อั้ลบั้มเพลง เพชรเวียงพิงค์

2. พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

3. ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ อนุลักษณ์และเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้าน

ของไทยและเพลงไทยออกไปทั่วโลก

4. ลอยกระทงพบกับผลงานอั้ลบั้มเพลง พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

รายได้สมทบทุนการวิจัยและซื้อวัตถุดิบ

สั่งซื้อทางบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบิ๊กซีหางดง

Office Krung Thai Bank Bigc Hangdong Shaingmai Thailand

บัญชีเลขที่ 787-0-06848-9

Account No. 787-0-06848-9

รหัสสาขา 787

ชื่อบัญชี

Account Name

นายอุทัย เต๋จ๊ะ

Uthail Teja

99/1 หมู่ 6 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ รหัส 50100

99/1 M. 6 T. Padad A. Meung Shaingmai

โทร 053-448711 มือถือ 080-1279006

Tel.053-448711 Telephon 080-1279006

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com

บิลสั่งซื้อถ่ายเอกสารส่งมาสำนักงาน

สั่งซื้อ

Order