รายละเอียดสินค้า
Productname :  Coorbasaevishi
Size     :
 High 30 M. Wide 21M. Thickness 25 M.
Price       :  1,599 B.

สนใจสินค้าติดต่อที่ คุณ อุทัย  เต๋จ๊ะ
99/1 หมู่ 6 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

---------------------------------------------------
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

5031 สาขาสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)

เลขที่บัญชี 403-161698-3

ACCOUNT NO. 403-161698-3

ชื่อบัญชี นาย อุทัย เต๋จ๊ะ

NAME Mr. Uthai Teja
และบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบิ๊กซี หางดง จ.เชียงใหม่

Office Krungthaibank Bigc Hangdong Shingmai Thailand

บัญชีเลขที่ 787-0-06848-9

Account No. 787-0-06848-9

รหัสสาขา 787

Code 787
ชื่อเจ้าของบัญชี นายอุทัย เต๋จ๊ะ

Account Name Mr. Uthai Teja


Home

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com
99/1  M.6  T.Padad  A.Mueng  Chaingmai 50100  Tel. 053-448711 Telephone 080-1279006