www.Songlandworld,com

กลับหน้าหลัก

อังกฤษ

ไทย
ประวัติ

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ก่อนที่จะมาสร้าง

โครงการ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

โครงการ ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย

โครงการ เมืองคานส์ 2 เมืองไทย

1. ได้ลูกศิษย์ไปแกะสลักโชว์ ณ. งานหัสถกรรม กลางสนาม โรงเรียนทรายมูล

อ. หางดง จ. เชียงใหม่ ในนาม ร้านรัตนภรณ์แอนติก แล้วก็มารวมกลุ่มเปิด

ร้าน 9 ช้าง 9 จนทางราชการให้งบมาสร้าง ศูนย์หัสถกรรมถวาย อ. หางดง

จ. เชียงใหม่

2. นำลูกศิษย์แกะสลักโชว์ที่ กาดสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ตอนเปิดใหม่ๆ และแกะสลักโชว์ออก ทีวีช่อง 9 ที่ ร้านบานเย็นแอนติก

ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ทั้งสองอย่างในนาม ร้านบานเย็นแอนติก

3. วิ่งเต้นหมุนเงินซื้อขายแถว อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ และ อ. แม่วาง จ. เชียงหม่

และสอนเรื่องการแกะสลักไปด้วยและก็รับซื้อไปด้วย เพื่อส่งออกต่างประเทศ

จนเกิดทำให้มีการตั้ง ร้านค้าแอนติกสองฝังครอง อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

ทุกวันนี้

และในเชียงใหม่อีกหลายที่มากบ้างน้อยบ้างเป็นการร่วมพัฒนาเรื่องฝีมือ

_______________________________________________________

ปัจจุบัน

1. บริหารจัดการ โครงการ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก และตอนนี้กำลังเปิดรับ ผู้จัดการฝ่ายขาย

เพื่อมุ่งหวังเข้าโครงการต่างๆที่เตรียมแผนการวิจัยเริ่มสร้างเอาแล้วเป็นโครงการตามลำดับต่อไป

2. โครงการ ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย ที่ถูโค่นล้มจนแทบจะไม่ฟื้นแล้วในตอนนี้ ดูแล้วยากมากๆ

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ หมดเงินเป็นจำนวนมากจึงเสียใจเหมือนกัน

3. โครงการ เมืองคานส์ 2 เมืองไทย ที่ผ่านการวิจัยไปแล้วในตอนนี้เร่งสร้างภาพยนตร์

เข้าอย่างเต็มที่และเตรียมที่จะส่งเข้าประกวดด้วยในตอนนี้คาดว่าผู้อปุถัมภ์และสปอนเซอร์

หลักอย่างเป็นทางการถาวรแน่นอน

จึงขอขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกๆคนทุกๆท่านที่ไว้วางใจ

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

 

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com

99/1  M.6  T.Padad  A.Mueng  Chaingmai 50100  Tel.