www.Songlandworld.com

ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พัรายณ์

Thai/Enlihl

การที่ ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย ถูกโค่นล้มมาเกือบ 10 กว่าปี

สร้างความเสียหายและเสียใจให้

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ และประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ จึงคิดที่จะสร้าง เมืองคานส์ 2 เมืองไทย

ขึ้นมาทดแทนน้ำใจประชาชนที่มีความรู้สึกเสียหาย ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย ไป

ก็เป็นโครงการระดับโลกเช่นเดียวกัน หลักฐานและภาพความเสียหายยังมีอยู่

ที่ ป่าเป้า อ. หางดง จ. เชียงใหม่

1. เชิญชมภาพยนตร์เรื่องสั้น ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย

2. สำนักงานเสียหาย

3. สถานที่สร้างฉากเสียหาย

4. สายไฟเสียหายถูกลักไป

5. ถนนเข้าเงียบเหง้าวังเวง

6. คาแรตเตอร์เอก นวนิยายเรื่อง ยมฑูต ปราบคนเหล็ก

7. คาแรตเตอร์เอก นวนิยายเรื่อง กระต่ายน้อย แสนกล

8. ป้ายชี้แจงต่อประชาชน

9. คาแรตเตอร์เอก นวนิยายเรื่อง ไอ่หมีความ ขมังเวทย์

10. คาแรตเตอร์เอก นวนิยายเรื่อง เงือกน้อย คอยรัก

11. ประสบการณ์หรือประวัติ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ก่อนที่จะมาสร้างโครงการระดับโลก

Top Art Of The World Mr. Song Puntray

ตามค่าเสียหายมานับ 10 ปี ถ้าไม่ได้่ค่าเสียหายกลับคืนมาดังเดิม

ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย ก็คงอยู่สภาพนี้ น่าสงสาร ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย

ไหมครับประชาชนชาวไทยทั้งหลาย

ขอลงเว็บไซต์

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com

ติดต่อภาพยนตร์เข้าฉายในเครือ ที่นี่