www.Songlandworld.com
 
 [ ไทย / English] 
หน้า 2
สิืนค้าสำหรับขาย

ม้านั่งโคมไฟล่อนทอง

ม้านั่งไม้เก่า
ตู้เหล้า
ตู้ยา

หีบคัมภีร์ 1

หีบคัมภีร์ 2
ไดโนเสาร์ ไทแรนโนฯ
ไดโนเสาร
แรดสองนอ
แรดนอเดียว
แรดใหญ
 
 สนใจสินค้าติดต่อที่ คุณ อุทัย  เต๋จ๊ะ
99/1 หมู่ 6 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
สำนักงานโทร.053-448711 มือถือ 080-1279006

----------------------------------
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบิ๊กซีหางดง บัญชี เลขที่ 787-0-06848-9  รหัสสาขา 787
ชื่อเจ้าของบัญชี นายอุทัย เต๋จ๊ะ
 
   
     

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com
99/1  M.6  T.Padad  A.Mueng  Chaingmai 50100  Tel. 053-448711 080-1279006