สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ไทย
English
Thai
กลับหน้าหลัก

 

สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ไทย ซึ่งได้เริ่มทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ไทยเพื่อสังคมไทย

โดย นายอุทัย เต๋จ๊ะ นามแฝง ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ซึ่งได้เรียน มหาวิท

ยาลัย มาโดยประมาณ 12 ปีกว่า ผ่านการวิจัยไปแล้ว

1. โครงการ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

2. ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย

3. เมืองคานส์ 2 เมืองไทย

4. และกำลังเตรียมการที่จะวิจัย โครงการ ตลาดโลกขวัญใจชาวไทย

และผลิตภัณฑ์ในมวลรวมโครงการที่กล่าวมา 4 โครงการข้างต้นนี้ อีกหลาย

ผลิตภัณฑ์และกำลังที่จะเตรียมทำ แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่าย

ทั่วโลกเร็วๆนี้

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ของไทย

เข้ารับ พระราชทานปริญญา ของในหลวงของชาวอย่างแน่นอนแล้วภายในต้น

ปี เดือน กุมภาพันธ์ 2557 ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือที่ สวนอัมพร

ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผ่านการเรียน ชุดวิชาเอก ศิลปศาสตร์ 20 กว่าชุดวิชา

ชุดวิชาเอก นิเทศศาสตร์ 20 กว่าชุดวิชา

ได้ประสบการณ์นำผสมผสานก่อตั้ง

สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ไทย

เพื่อสังคมไทย

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

_________________________________________________

นาย อุทัย เต๋จ๊ะ

นามแฝง ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ

สำนักงาน

99/1 หมู่ 6 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ รหัส 50100

โทร 053-448711 มือถือ 080-1279006

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com