www.Songlandworld,com

กลับหน้าหลัก

อังกฤษ

ไทย
ประวัติ

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ก่อนที่จะมาสร้าง

โครงการ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

โครงการ ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย

โครงการ เมืองคานส์ 2 เมืองไทย

1. ได้นำลูกศิษย์ไปแกะสลักโชว์ ณ. งานหัสถกรรม กลางสนาม โรงเรียนทรายมูล

อ. หางดง จ. เชียงใหม่ ในนาม ร้านรัตนภรณ์แอนติก แล้วก็มารวมกลุ่มเปิด

ร้าน 9 ช้าง 9 จนทางราชการให้งบมาสร้าง ศูนย์หัสถกรรมถวาย อ. หางดง

จ. เชียงใหม่ โด่งดังออกไปทั่าโลกในขนาดนี้

2. นำลูกศิษย์แกะสลักโชว์ที่ กาดสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ตอนเปิดใหม่ๆ และแกะสลักโชว์ออก ทีวีช่อง 9 ที่ ร้านบานเย็นแอนติก

ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ทั้ง 2 อย่างในนาม ร้านบานเย็นแอนติก

3. วิ่งเต้นหมุนเงินซื้อขายแถว อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ และ อ. แม่วาง จ. เชียงหม่

และสอนเรื่องการแกะสลักไปด้วยและก็รับซื้อไปด้วย เพื่อส่งออกต่างประเทศ

จนเกิดทำให้มีการตั้ง ร้านค้าแอนติกสองฝังครอง อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

ทุกวันนี้เป็นตลาดหัสถกรรมผสมผสานหลายอย่างต่างมา

4. เดินทางไปแกะสลักโชว์ให้ชาวต่างชาติชม ในงานประจำปีที่

บริษัท ชินวัตรโฮมมารท์ จำกัดจ. ภูเก็ต ประเทศไทย ในนาม บริษัท

ชินวัตรโฮมมารท์ จำกัด ได้แกะสลักโชว์รูปเหมือน ครูบาศรีวิชัย

ด้วยไม้ขนุนทอง จ. ภูเก็ต 1 รูป ในตอนนี้จัดแสดงโชว์ที่

โครงการ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

และในเชียงใหม่อีกหลายที่มากบ้างน้อยบ้างเป็นการร่วมพัฒนาเรื่องฝีมือ

_______________________________________________________

ปัจจุบัน

1. บริหารจัดการ โครงการ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก และตอนนี้กำลังเปิดรับ ผู้จัดการฝ่ายขาย

เพื่อมุ่งหวังเข้าโครงการต่างๆที่เตรียมแผนการวิจัยเริ่มสร้างเอาแล้วเป็นโครงการตามลำดับต่อไป

รูปถ่ายเมื่อครั้งที่ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ได้ไปหาหลู่ทางทาบทาม องค์ประธาน

โครงการ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก จึงได้ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกที่ จังหวัดหนองบัวลำภู

2. โครงการ ฮอลลีวุด 2 เมืองไทย ที่ถูกโค่นล้มจนแทบจะไม่ฟื้นแล้วในตอนนี้ ดูแล้วยากมากๆ

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ หมดเงินเป็นจำนวนมากจึงเสียใจเป็นอย่างมากเหมือนกัน

3. โครงการ เมืองคานส์ 2 เมืองไทย ที่ผ่านการวิจัยไปแล้วในตอนนี้เร่งสร้างภาพยนตร์

เข้าอย่างเต็มที่และเตรียมที่จะส่งเข้าประกวดด้วยในตอนนี้คาดว่าผู้อปุถัมภ์และสปอนเซอร์

หลักอย่างเป็นทางการถาวรแน่นอน

__________________________________________________________________

ประวัติการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรียนมาตั้งแต่ปี พศ 2544 รหัสประจำตัวนักศึกษา 4415039579 ชุดวิชา ศิลปศาสตร์

20 กว่าชุดวิชา และชุดวิชา นิเทศศาสตร์ 20 กว่าชุดวิชา รวมๆแล้ว 50-60 ชุดวิชาชีพ

การเข้าอบรมเข้มโดยประมาณ 8-9 ครั้ง ที่มหาวิทยาลัย 3 ครั้ง นอกจากนั้นข้างนอกมหาวิทยาลัย

จึงได้นำความรู้มาผสมผสานที่เริ่มก่อตั้ง สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ไทย และ หอสมุดระดับโลก

ไว้บนผืนแผ่นนดินไทยในตอนนี้ และที่หลายๆฝ่าย เรียกว่า ดร ๆ นั้นก็ยังไม่ได้รับ

พระราชทานปริญญา ก็คงเพราะเห็นว่าได้เรียนมานาน และบวกกับความสามารถ

อีกหลายอย่างที่มีอยู่ และเตรียมเดินหน้าสร้างต่อๆไป ในระดับโลก

เป็นเรื่องจริงชีวิตจริงของ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

รูปถ่ายภาพช่วงฤดูฝน จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเกิดเมืองนอนของ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

ซึ่งเป็นเมืองการค้าและการท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของโลก

รูปถ่ายภาพป้าย พิพิธภัณฑ์ ที่มีอยู่ในโครงการ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ เป็นบ้านเกิดจริงๆมี

พิพิธภัณฑ์ ปูชนียบุคคล ของโลก

พิพิธภัณฑ์ สล่าเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ จิตนาการมนุษย์ต่างดาว

พิพิธภัณฑ์ คาแรตเตอร์หนังหรือภาพยนตร์

_____________________________________________________________________

จึงขอขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกๆคนทุกๆท่านที่ไว้วางใจ

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

 

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com

99/1  M.6  T.Padad  A.Mueng  Chaingmai 50100  Tel.053-448711 มือถือ 080-1279006