www.Songlandworld.com
ไทย

เสื้อยันต์ ครูบาศรีวิชัยเสื้อยันต์ ครูบาศรีวิชัย

เป็นการอนุลักษณ์ษารับการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณออกไปเผยแพร่ไปยังทั่วโลก ของ โครงการ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ และเป็นสินค้าที่ระลึกของ โครงการ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก รายได้สมทบทุนการวิจัยโครงการ บูชาตัวละ 199 บาท

สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์นี่

หรือทางไปรษณีย์โอนเงินที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบิ๊กซีหางดง เชียงใหม่

บัญชีเลขที่ 787-0-06848-9

รหัสสาขา 787

ชื่อบัญชี

นายอุทัย เต๋จ๊ะ

99/1 หมู่ 6 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ รหัส 50100

สำนักงานโทร 053-448711 มือถือ 080-1279006

son_gland_1@hotmail.com

song@songlandworld.com

www.Songlandworld.com