อั้ลบั้มเพลง ปอยหลวงวัดวังสิงห์คำใต้

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

รายได้สนับสนุนซื้อที่ดินสร้าง ศูนย์หัสถกรรมและศิลปชีพ ภูมิปัญญา ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

เพื่อเป็นการพัฒนาการทันโลกก้าวหน้า และผลักดันอนาคตเด็กไทยสู่เส้นทางระดับโลกต่อไป

ติดต่อสั่งซื้อที่

99/1 หมู่ 6 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ รหัส 50100

โทร 053-448711 มือถือ 080-1279006

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com