Home
 Member 
      Register 
      Memberlist 
Products
      Handmade 
      Budda Amulets
Product Recommend!!

Luang Pu Wan
Sujinno

Pra Kruba Srivichai

The garuda frame


The golden pumpkin
cabinet

หน้าหลัก

Englihs

ไทย

ของที่ระลึก สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

1. หัตถกรรม แกะสลัก

2. พระเครื่อง

3. เสื้อยันต์

4. กางเกงยีนส์ ไดโนเสาร์

5. กล้วยไม้

6. เพลง

รายการแสดงโชว์วันนี้

1. พิพิธภัณฑ์ ปูชนียบุคคล ของโลก

2. พิพิธภัณฑ์ สล่าเชียงใหม่

3. พิพิธภัณฑ์ จินตนาการ มนุษย์ต่างดาว

4. ค่ายเพลง สองแลนด

5. ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ อนุลักษณ์เพลงไทย 4 ภาค

6. เส้นทาง คอนเสิต์รยักษ์ใหญ่ ระดับโลก 77 จังหวัด มหากุศล ของศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ จองคิวได้ที่นี่....

7. ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ อนุลักษณ์และเผยแพร่ วัตถุมงคลไทย ไปทั่วโลก

8. ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ อนุลักษณ์และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ไปทั่วโลก

ฝึกหัตร้องเพลงกับ ศิลปินเอก ของโลก สอง พันรายณ์ ในตอนนี้ทางกำลัง เตรียมสร้างห้อง ฝึกหัตร้องเพลง เพื่อปั้นศิลปิน ไปยังเครือข่ายที่ เตรียมแผนการสร้าง เครือข่ายต่างประเทศ


 [ Thai / English]    
นโยบายโครงการ/ความสัมพันธ์โครงการ/ของที่ระลึก/ตืดต่อกับเรา/

ค่ายเพลง สองแลนด์World

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

ติดต่อซื้อเพลงเก่าๆของ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ไปร้องได้ที่นี่

สำนักงาน 99/1 หมู่ 6 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ รหัส 50100

โทร 053-448711 มือถือ 080-1279006

www.Songlandworld.com อีเมล์ song@songlandworld.com 

  The museum of the wooden antique likewise person of worship in Thailand.This project want to lead to the commercial and quide for tourist to visit our Thai traditional culture in our manufactures sculptures and works of art. Not only that we want to preserve our traditional culture by teach new generation person to create new products by blend traditional and modern idea. To keep the history from the past to the future and forever. And we want to branch many members to join with us. Let's come to see The new center of commercial and travel.

พิพิธภัณฑ์ปูชนียบุคคลของโลกในโครงการสองแลนด์ ได้นำเอาบุคคลที่ทำสร้างคุณงามความดีสร้างผลประโยชน์ไว้บนโลก มาทำการแกะสลักและปั้นโชว์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงมรดกโลกของไทย ศึกษาการเรียนรู้ชีวประวัติและเอาเยื่องหย่างที่ดีของบุคคลที่นำมาแกะสลัก

และปั้นโชว์ได้เป็นรูปเหมือนเท่าตัวจริงใช้ไม้ศิริมงคลมาทำการแกะสลัก

จึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมตั้งแต่ 8.00น จนถึง 4 ทุ่ม ของทุกๆวัน

จึงขอขอบคุณผู้ที่เข้าเที่ยวชมเป็นอย่างสุงมากทุกๆคน ขอขอบคุณมาก

จาก สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

 

โลโกพระนารายณ์ทรงครุญประจำโครงการ

สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก
รูปภาพบัตรเข้า คอนเสิต์ร สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

ชมบัตรขยายใหญ่

รูปถ่ายหลังปก เรื่อง การตลาดต่างๆ

สั่งซื้อบัตร คอนเสิต์ร สองแลนด์ ตลาดสร้างสรรค์สังคมไทยอยู่ในระหว่างการเตรียมทำ

King Bhumibol
Adulyadej
(Rama IX)

 


Her Royal Highness Somdej
Phra Sri Nakarindra
Baromraj Chonni


Luang Phu Warn
Sujinno
 
 


Somdej Puttajarn
To
Promarungse


Luangpo Kasem
Kemago


Luangpo Ngern
 
Show only not for sale
 The Thaimuseumworld is the museum and the
shopping place! We have many kind of wooden antique.
The special is the wooden carving likewise the persons of
worship in Thailand. And we create many antique
menufactures , art objects , and sculptures from our
Thai idea and we create by ourselves. You can register
to our membership by give us your name/company
website's name , e-mail , telephone number


Click here to register


 
   
AmazingCounters.com

  

เพลง เพชรเวียงพิงค์ เชียงใหม่

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ได้ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็น การประชาสัมพันธ์ สถานที่

จุดกำเนิดโบราณเก่าแก่ที่เป็นอยู่คู่โลกคู่บ้านคู่เมืองมาดั่งเดิม เป็นเป้าหมายที่อยู่ใจระลึกไว้สู่การพัฒนาการ

ทางด้านการค้าและการท่องเที่ยว เพื่อให้จังหวัดและประเทศชาติมีความเจริญและก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจโดยมวลรวม

สนใจสั่งซื้อและสั่งจองได้ตามเว็บไซต์และที่อยู่และอีเมล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

 

เพลง สาวกรุงธนบุรี

อันเนื่องมาจาก ศิลปินเอกข องโลก สอง พันรายณ์ ได้มา กรุงธนบุรี บ่อยครั้งมากๆ จึงได้ระลึกถึงและร้องเพลงนี้ขึ้นมา

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ของจังหวัดและประเทศชาติและเตรียมเผยแพร่ออกไป

ทั่วโลกทั้งภาษาไทยและแปรเป็นภาษาอังกฤษต่อไป

 

เพลง วันพ่อแห่งชาติ

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ สำหรับรวมชุด

คอนเสิต์รสร้างมรดกโลก และ พัฒนาเทคโนโลยี่ ชั้นสุงของโลก

 

เพลง ปูชนียบุคคล

โดย ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ เป็นอีกหนึ่งที่ทำ คอนเสิต์ร

สร้างมรดกโลก และ พัฒนาเทคโนโลยี่ ชั้นสุงของโลก และเป็นกลุมใน

ประเพณีเทศกาลงานแห่พระ ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

Top Artits Of The World Mr. Song Puntray

เพลง ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์

 

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com
99/1  M.6  T.Padad  A.Mueng  Chaingmai 50100  

OfficeTel. 053-448711 Telaphone 080-1279006