www.songlandworld.com Untitled Document
ร. 9www.songlandworld.comtuvd

สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

หน้าภาษาไทยยินดีต้อนรับ

กลับหน้าหลัก
อังกฤษ
ไทย

ร. 9

1. สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก

2. ค่ายเพลง สองแลนด์

ในที่สุด เว็บไซต์ แนะนำโครงการก็ได้ถูกสร้างขึ้น

เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจถึงโครงการต่างๆของ

ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ของไทย

และเป้าหมายต่อไปก็เป็น ระบบดาวเทียม ซึ่งก็จะเผยแพร่ให้ประชาชนโลก

ได้รู้ได้เห็นกันทั่วโลก เป็นการเดินทางก้าวต่อไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง

ที่แน่ชัดแล้วในตอนนี้ ของ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ซึ่งการนำเสนอ

โชว์ต่อไป

ติดต่อเรา

99/1 หมู่ 6 ต. ป่าแดด อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

99/1 T. Padad M. Mueng Shaingmai Thailand

โทร 053-448711 มือถือ 080-1279006

Tel. 448711 Telephon 080-1279006

song@songlandworld.com

www.Songlandworld.com

โอนเงินสั่งซื้อ

ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบิ๊กซีหางดง จ. เชียงใหม่

Office Krung Thai Bank Bigc Hangdong Shaingmai

บัญชีเลขที่ 787-0-06848-9

Account No. 787-0-06848-9

รหัสสาขา 787

ชื่อบัญชี

Account Name

นายอุทัย เต๋จ๊ะ

Mr. Uthai Teja

ใบรับของ/ใบซื้อสินค้า