ปูชนียบุคคลที่สำคัญสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราช
ชนนี (สมเด็จย่า)
จัดแสดงโชว์ที่ สองแลนด์ ปูชนียบุคคล ของโลก เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 8.00 น ถึง 4 ทุ่ม ทุกวันตามเวลา
กลับหน้าหลัก

www.Songlandworld.com

song@songlandworld.com
99/1  M.6  T.Padad  A.Mueng  Chaingmai 50100  Tel. 053-448711 Telephone 080-1279006